Niemiecki Tekst do czytania: Wprowadzenie do języka

Jeśli chcesz nauczyć się języka niemieckiego, musisz poznać niemiecki tekst do czytania. Tekst do czytania składa się z serii akapitów, a w każdym z nich znajduje się krótkie zdanie i dłuższe słowo.

Akapity są oddzielone pustą linią. Jeśli zobaczysz pustą linię, oznacza to, że w zdaniu jest pauza. Po pauzie zaczyna się następne zdanie. Jeśli widzisz znak interpunkcyjny, oznacza to, że w tekście jest przerwa i możesz zacząć czytać następny akapit.

Jeżeli nie znasz zasad gramatyki, to będzie Ci bardzo trudno zrozumieć niemiecki tekst do czytania. Dlatego też wyjaśniłem kilka ważnych punktów, które pomogą Ci zrozumieć niemiecki tekst do czytania.

Akapity i słowa

W każdym akapicie znajduje się krótkie zdanie i dłuższe słowo. Jeśli widzisz słowa pogrubione, oznacza to, że jest to główna myśl akapitu. Wyrażenia napisane kursywą pokazują, że jest to zdanie podrzędne.

W niemieckim tekście czytanym występują dwa różne rodzaje zdań: oznajmujące i rozkazujące. Zdanie oznajmujące to zdanie, które mówi, co się dzieje. Można powiedzieć, że zdanie oznajmujące to zdanie, które zawiera podmiot i predykat.

Jeśli widzisz słowo “Sie” oznacza ono podmiot. A jeśli widzisz słowo “hat” to oznacza to czasownik. Predykat jest podmiotem zdania. Zdanie imperatywne jest używane do wyrażenia rozkazu lub polecenia.

Rzeczowniki

Rzeczownik to nazwa osoby, miejsca lub rzeczy. Rzeczowniki występują w formie liczby mnogiej. Możesz zobaczyć rzeczowniki napisane kursywą, co pokazuje, że jest to forma possessive.

Artykuł “der” jest używany przed rzeczownikiem, aby pokazać jego płeć. Możesz użyć przedimków “die”, “das”, “ein”, “eine”, “einige”, “sein”, “seine”, “Sie”, “ihn”, “ihr”, “ihnen”, “ihrer”, “Ihnen”, “Ihrem”, “den”, “dem”, “denen”, “der”, “denen”.

Czasowniki

Czasowniki w niemieckim tekście czytanym są w czasie teraźniejszym. Jest to czas, w którym używasz, aby mówić o obecnej sytuacji.

Niektóre z czasowników w czasie teraźniejszym to: “sagen”, “haben”, “tun”, “sein”, “können”, “wissen”, “werden”