5 słynnych filozofów, którzy uczynili świat lepszym miejscem

Jestem pewien, że słyszałeś o słynnych filozofach i ich filozofiach. Ale czy te filozofie są rzeczywiście korzystne dla społeczeństwa, czy nie?

Ludzie, którzy studiowali filozofię powiedzą Ci, że niektóre filozofie są dobre, ale większość nie, ponieważ niektórzy filozofowie sprawili, że świat stał się lepszym miejscem, ale niektórzy nie.

Przyjrzyjmy się najwybitniejszym filozofom świata, którzy są odpowiedzialni za kształtowanie świata.

1. Konfucjusz

Konfucjusz jest słynnym filozofem z Chin. Urodził się w 551 roku p.n.e., a zmarł w 479 roku p.n.e. Był chińskim filozofem i reformatorem społecznym. Napisał wiele książek, a jego filozofia znana jest jako konfucjanizm. Jego filozofia opiera się na pięciu cnotach człowieka.

Pięć cnót istoty ludzkiej:

Dzięki uprzejmości

Odwaga

Wstrzemięźliwość

Mądrość

Sprawiedliwość

Uważał również, że każdy rodzi się z pewnymi talentami, ale ludziom nie daje się wystarczających możliwości wykorzystania swoich talentów.

2. Arystoteles

Arystoteles to słynny grecki filozof, który urodził się w 384 roku p.n.e. Arystoteles był jednym z twórców logiki i metafizyki. Arystoteles był uczniem Platona, założyciela Akademii Platońskiej. Żył do 322 roku p.n.e. i napisał ponad 20 książek. Jego filozofia znana jest jako filozofia arystotelesowska.

Filozofia arystotelesowska

Filozofia arystotelesowska opiera się na czterech głównych koncepcjach:

Pierwsza koncepcja:

Dobro.

Dobro to coś, co jest moralnie dobre.

Druga Koncepcja:

Wielki

Wielkość to cecha bycia wielkim.

Trzecia Koncepcja:

Prawda

Prawdziwe jest to, co odpowiada rzeczywistości.

Czwarta Koncepcja:

Piękno

Piękno to doskonałość formy i harmonia części.

3. Epictetus

Epictetus był słynnym filozofem stoickim, który urodził się w 55 roku n.e. Urodził się w Hierapolis, obecnie w Turcji. Zmarł w 135 roku n.e., a jego filozofia znana jest jako stoicyzm. Był uczniem Musoniusa Rufusa.

Stoicyzm

Stoicy to bardzo silni ludzie, którzy wierzą w siłę ludzkiej woli.

Głównym przekonaniem stoików jest to, że wszechświatem rządzi jedna zasada. To znaczy, że istnieje jedna kontrolująca siła, która stoi za wszystkim.

4. Sokrates

Sokrates był greckim filozofem i ojcem zachodniej filozofii. Urodził się w 469 roku p.n.e., a zmarł w 399 roku p.n.e. Był nauczycielem i filozofem.

Filozofia Sokratesa

Filozofia Sokratesa znana jest jako filozofia sokratejska. Sokrates jest również osobą, która ukuła termin “filozofia”.

5. Epikur

Epikur był greckim filozofem, który urodził się w 341 roku p.n.e. Był on uczniem Zenona. Był uczniem Arystotelesa. Był też jednym z pierwszych ludzi, którzy sugerowali, że wszechświat jest wieczny.