Poznaj zasady gramatyki, aby napisać doskonałe eseje po angielsku

Pisanie jest najważniejszą umiejętnością, którą musimy posiadać i jeśli nie jesteśmy w tym dobrzy, to nie możemy osiągnąć naszych celów. Jeśli więc szukasz właściwego sposobu na napisanie eseju, oto kilka przydatnych zasad gramatycznych, które musisz znać.

Części mowy

Porozmawiajmy najpierw o częściach mowy. Kiedy mówimy o częściach mowy, mamy na myśli części zdania, które odgrywają ważną rolę w tworzeniu znaczenia całego zdania. Części mowy dzielą się na dwie kategorie, tj. rzeczowniki, zaimki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, przyimki, spójniki i wtrącenia.

Rzeczowniki

Rzeczowniki to słowa, które opisują obiekty. Niektóre z powszechnych rzeczowników to nazwy osób, miejsc i rzeczy. Rzeczowniki są również słowami, które są używane do tworzenia tematów zdań. Istnieje wiele rodzajów rzeczowników, takich jak osobowe, właściwe i pospolite.

Zaimki

Zaimki to słowa, które pokazują związek pomiędzy podmiotem a przedmiotem. Są one używane do łączenia rzeczowników z czasownikami. Istnieje wiele rodzajów zaimków, takich jak zaimki osobowe, zwrotne, wskazujące, nieokreślone i dzierżawcze.

Czasowniki

Czasowniki to słowa, które pokazują działanie podmiotu. Są one głównymi częściami zdań. Czasowniki są również znane jako słowa akcji, ponieważ mówią słuchaczom co mówca robi.

Przymiotniki

Przymiotniki to słowa, które nadają rzeczownikom pozytywne lub negatywne znaczenie. Są one również znane jako modyfikatory, ponieważ modyfikują rzeczowniki i nadają znaczenie całemu zdaniu.

Przysłówki

Przysłówki to słowa, które wskazują czas, miejsce i sposób działania. Są one również znane jako modyfikatory.

Przyimki

Przyimki to słowa, które są używane do określenia miejsca rzeczowników. Istnieje wiele typów przyimków, takich jak przyimki miejsca, przyimki czasu, przyimki sposobu i przyimki ilości.

Koniunkcje

Spójniki to słowa, które są używane do łączenia zdań. Najczęściej spotykane spójniki to and, or i but.

Interpunkcja

Wtrącenia są słowami, które są używane do wyrażania uczuć. Niektóre z powszechnych wtrętów to wykrzykniki, znaki zapytania, wykrzykniki i słowo ‘wow’.

Wnioski:

Mam nadzieję, że nauczyłeś się części mowy w powyższym akapicie. Jeśli nadal nie rozumiesz, to możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego pisarza, który z przyjemnością cię nauczy.